top of page

Nuances in je eigen kleur: een nieuwe tint kiezen voor je basiskleur.....

Updated: Jun 25, 2020

We denken en handelen volgens vaste gewoontes, die diep geworteld zitten in onszelf. Het zijn filters van onze aandacht, vaste denkstijlen.We kunnen dit vastleggen in patronen waarbij voor elk de twee uitersten beschreven worden.

Als je het complementaire kent van je eigen patroon, dan kan schuiven in de andere richting een bevrijdende stap zijn om jezelf te 'ontroesten'.

Nuances aanbrengen in je eigen kleur

Observeerbare patronen waarmee je kan schuiven,
je automatische piloot even uitschakelen
je spectrum laten veranderen...

De filters van jouw aandacht hebben geen goed/fout waarde oordeel,

maar door je eigen tegenpool te leren kennen

kan het nuttig zijn om je denkpatroon uit te breiden.

Door het complement te leren kennen kan je jezelf bijsturen.

Bereiken - vermijden


Hoe kom je tot actie? Wat is jouw motivatie?

Wil je iets behalen? Of wil je juist iets vermijden?

Optie- of procedure gericht


Hoe doe je de dingen?

Probeer je graag iets nieuws? Zie je ook andere opties?

Of hou je je liever aan een vast strak plan?


Intern - extern gerefereerd


Wie bepaalt er of iets goed of fout is?

Haal je die info uit jezelf? Of is het je omgeving die dit bepaalt?

Ben je zelf je eigen rechter? Of laat je het afhangen van anderen?


Aandacht op jezelf of op anderen?


Hoe gedraag je je als je bij anderen bent?

Naar wie is je aandacht gericht?


Matchen of mismatchen


Heb je vooral aandacht voor wat goed is,

of voor dingen die niet kloppen?


Abstractieniveau: concreet/abstract


Welke informatiebreedte hanteer je?

Ga je meteen concreet, of bekijk je het in de eerste plaats globaal?

Denk je in specifieke details of eerder in globale concepten.


Proactief / reactief


Ben je eerder een doener of een denker?

Hoe kom je tot actie? Leg je het initiatief bij de ander of

komt dit vanuit jezelf?


In-time of through-time


Denk je vooral in het NU? Wat nu gebeurt is het enige dat telt?

of ervaar je alles in het breder kader van verleden en toekomst?

Comments


bottom of page