top of page

Hoe nuttig zijn je eigen denkpatronen...

Updated: Jun 28, 2020

De MANIER WAAROP je dingen denkt en doet is bepalend in je leven.Soms word je overvallen door de gedachte het niet meer te weten,

een gevoel van machteloosheid neemt bezit van jou.

Er doen zich steeds dezelfde patronen voor waardoor je in de problemen komt,

je weet niet wat het is, je loopt erin vast.

Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen,

gedrag en communicatiepatronen waar je je nu niet meer prettig bij voelt.

Herhalende patronen die telkens weer de kop opsteken.

Vaak zijn deze patronen verworden tot (overlevings) strategieën die je vroeger wellicht nodig had en je in staat stelde om te kunnen functioneren,

maar die je nu tegenwerken.


Hoe kom je erachter welke deze zijn en hoe verander je die dan?


Het goede nieuws is dat je door inzicht in je patronen

je ze kan inzetten waar ze nuttig zijn

en je ze kan veranderen waar ze hinderend zijn.


Alleen als je je bewust bent van je patronen kan je die veranderen. Door erover te praten kan je ze ontdekken....

Een belemmerend patroon doorbreken?


Door stapsgewijs te bekijken hoe je een bepaalde redenering opbouwt, of hoe een gevoel zich installeert in je lichaam, kan je ontdekken waar juist jouw spoor een sprong maakt in een richting die je niet bevalt.


Een vertrouwd patroon aanwenden voor iets nieuws?


Sta je voor een nieuwe uitdaging en slaat de twijfel toe?

Misschien heb je in je leven wel al soortgelijke acties ondernomen,

maar besef je dit niet meteen.

Denk gericht terug na over de piste die je toen volgde, en de vertrouwdheid hiervan zal je bewust maken dat het nu terug mogelijk is.Comments


bottom of page