top of page
ACT =
Acceptance & Commitment Therapy

Het accepteren van het leven zoals het is,

kiezen waar iets te kiezen valt 

en actie ondernemen om voluit in het leven te staan.

 

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie.

 

Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen.

ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.

ACT helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment).

?  Waar vecht ik tegen ? 

?  Wat kan ik veranderen, en waar heb ik geen invloed op ?

?  Zijn er dingen, die ik mezelf opleg, terwijl dat niet nodig is ?

?  Waar haal ik de meeste voldoening uit ?

?  Wat zou ik willen bereiken ?

 

      !  Ervaar het NU, en laat je minder leiden door het verleden en de toekomst 

 

      !  Vermijding vervangen door aanvaarding en bereidheid

 

      !  De fuserende gedachten die zich vasthaken losmaken van jezelf

 

      !  Pieker gedrag omzetten in zich open stellen voor je omgeving 

 

      !  Bepalen wat voor jou belangrijk is

 

      !  Impulsiviteit of verstarring omzetten in toegewijde actie 

ACTHexaflex.jpg
WERKEN MET ACT 

☆ Intake met werkblad  voorgeschiedenis en aandachtspunten

☆ vaststelling van sterke kanten en motivatie 

☆ het probleem bekijken op een andere manier

☆ techniek oefeningen om dit bij jezelf blijvend toe te passen 

☆ traject met de 6 pijlers

In ACT spreekt men over “psychologische flexibiliteit”:

hoe hoger die flexibiliteit, hoe minder kans op psychische klachten (en hoe lager de flexibiliteit, hoe groter het risico op klachten). We werken aan zes vaardigheden om psychologische flexibiliteit te verhogen:

- 1 Acceptatie: ruimte maken voor emoties, gedachten, verlangens en impulsen,

in plaats van ze te verdringen of te vermijden.​

- 2 Defusie: een gezonde afstand tot je gedachten nemen.

- 3 Contact met het hier en nu: met je aandacht niet steeds in je hoofd zitten bij het verleden of in de toekomst, maar bewust aanwezig zijn in het hier en nu.

- 4 Observerende zelf: een “veilige plek” creëren van waaruit je alles kan waarnemen; je verdringt je gevoelens en gedachten niet,

maar je identificeert je er ook niet meer mee.

- 5 Waarden: vormen de rode draad in een ACT-therapie en gaan over wat je écht belangrijk vindt in het leven.

- 6 Toewijding: het vertalen van je waarden in concreet gedrag. 

bottom of page