top of page

Wat je hoort en ziet, wat je doet en zegt

Updated: Jun 24, 2020

Komt alles wat we doen en zeggen over bij de ander zoals wij het bedoelen?

Zien en horen wij zelf alles zoals de ander het bedoelt?Onze lichaamstaal en de verbale inhoud van wat we zeggen is de meest directe vorm van communicatie. Toch kan het zijn dat de ander je boodschap op een andere manier ervaart. Andersom kan jij wat de ander zegt of doet op een andere manier begrijpen.


Je hoort wat je wil horen. Je ziet wat je wil zien.


Onbewust maken we een selectie in wat we horen & zien. We horen & zien wat past in ons wereldbeeld.

Als dit op zich al geen vertekend beeld kan geven van wat echt is, het kan ook zijn dat wat jij wel hoort op een andere manier begrijpt dan het bedoeld is.


Vragen stellen over de bedoeling is nooit verkeerd.


Stel dat je irritatie voelt bij wat iemand zegt, vraag om meer duidelijkheid...

Het woordgebruik in een boodschap kan bijvoorbeeld harder overkomen

bij jou, dan de bedoeling is.

Het gebruik van krachttermen bijvoorbeeld, woorden zoals 'altijd' en 'nooit',

zijn meestal indicatoren dat de ander eerder aandacht vraagt,

dan wel 'letterlijk' meent wat hij zegt.

'Zou het niet kunnen dat het er wel eens ooit...'

is hier een relativerende response die meer openheid en duidelijkheid kan brengen.


Peilen of jouw boodschap wel juist ontvangen wordt.


Komt wat jij zegt wel over zoals jij het bedoelt?

Omgekeerd kan het dus inderdaad ook zijn dat je omgeving wat je zegt

of doet op een andere manier begrijpt. Hier ook is de lichaamstaal

van de ander al een eerste indicator, net zoals de reactie die je krijgt.


Mild zijn als je dit allemaal weet


Als je dus rekening houdt met deze mix van 'ieder zijn kaart', dan zal je vanzelf merken dat je milder staat ten opzicht van jezelf en de ander.

We communiceren doorheen onze eigen filters naar de filters van een ander toe.

Als je dit weet ben je een stap voor op elk misverstand.

Commenti


bottom of page